Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en regelgeving, en bent u verantwoordelijk voor de naleving van eventuele toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door toepasselijke auteursrecht- en merkenrechtwetgeving.

Disclaimer

Het materiaal op de website van SleepCalculator wordt "zoals het is" aangeboden. SleepCalculator geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties van de hand, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere rechten. Verder geeft SleepCalculator geen garanties of doet het geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op websites die aan deze site zijn gekoppeld.

Alle handelsmerken, logo's en merknamen die op deze website worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. OnlineRulers.com is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door enige houders van handelsmerken. Het gebruik van eventuele handelsmerken, logo's of merknamen op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en wordt beschouwd als "fair use" onder toepasselijke auteursrechtwetgeving. Het impliceert geen enkele associatie met de eigenaren van de handelsmerken.

Beperkingen

In geen geval zijn SleepCalculator of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van SleepCalculator te gebruiken, zelfs als SleepCalculator of een bevoegde vertegenwoordiger van SleepCalculator mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Links

SleepCalculator heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De opname van een link impliceert geen goedkeuring door SleepCalculator van de site. Gebruik van dergelijke gelinkte websites is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in Gebruiksvoorwaarden

SleepCalculator kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijke Taal

Dit Privacybeleid is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. In het geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en vertalingen naar andere talen, prevaleert de Engelse versie en wordt deze beschouwd als de definitieve en bindende tekst. Gebruikers wordt geadviseerd om naar de Engelse versie van dit document te verwijzen voor een nauwkeurig begrip van de bepalingen.

Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen heeft of assistentie nodig heeft, neem dan Neem Contact Met Ons Op.